JA, IK BEN ERBIJ!
Ik kan niet wachten om mijn authentieke kracht te ontsluiten!